Προυποθεσεις Εγγραφης

Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς το Δ.Σ. και η ταυτόχρονη καταβολή της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής ύψους 100 ευρώ .

Σε περίπτωση μεταγραφής Δικηγόρου από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και εγγραφής στα μητρώα του συλλόγου το ποσό που καταβάλλεται στο Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ. -εφόσον επιθυμεί την εγγραφή του στο σωματείο- από τον μετατεθέντα έχει ως εξής :

Α) όσοι ασκούν δικηγορία μέχρι πέντε έτη 1.000 ευρώ

Β) όσοι ασκούν δικηγορία από πέντε έτη μέχρι οκτώ έτη 3.000 ευρώ

Γ) όσοι ασκούν δικηγορία από οκτώ έτη μέχρι δέκα έτη 5.000 ευρώ

Δ) όσοι ασκούν δικηγορία άνω των δέκα ετών 6.000 ευρώ.

Η υποβολή σχετικής αίτησης προς εγγραφή στο Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ. όπως και η συμμετοχή κάθε δικηγόρου μέχρι σήμερα σ΄ αυτό, προϋποθέτουν την πλήρη, οριστική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα ή θα ληφθούν μελλοντικά.