Συχνες Ερωτησεις για το ΛΕΑΔ ΚΟΡ

Τι είναι ο Λ.Ε.Α.Δ. Κορίνθου ;

Ο Λ.Ε.Α.Δ. (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Κορίνθου) αποτελεί ΝΠΙΔ (σωματείο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936, καταργήθηκαν από 01-07-1999, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,  να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας  των μελών του,  σωματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε.

Ποιος είναι ο σκοπός του Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ.;

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ.  προκύπτει ότι σκοπός του είναι η εδραίωση πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών .

Πως μπορώ να γίνω μέλος;

Mέλος μπορεί να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού ΣυλλόγουΚορίνθου υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ εισφορά του.

 Τι μου παρέχει ο Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ.;

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του, ο Λ.Ε.Α.Δ. Κορίνθου παρέχει στα μέλη του:

  • Εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδο μέλους από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών.
  • Εφάπαξ αποζημίωση στο χήρο ή χήρα (και τα τεκνά του υπό προϋποθέσεις) του/της δικηγόρου που απεβίωσε.
  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και νοσηλείας του μέλους για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του .
  • Δανειακή ενίσχυση σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού που θα αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου
  • Επίδομα τοκετού σε συναδελφισσες - μέλη του .  
  • Έξοδα κηδείας ασφαλισμένου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται ομόφωνα.
  • Συμμετοχή σε δαπάνη κατασκήνωσης των τέκνων των μελών που έχουν ηλικία μέχρι 12 ετών.

  

Γιατί να εμπιστευθώ το Λ.Ε.Α.Δ. ΚΟΡ.;

Διότι έχει από τις καλύτερες αναλογίες μελών-αποθεματικού στην Ελλάδα, πολύ καλύτερη από το Λ.Ε.Δ.Ε., διοικείται από συναδέλφους, μπορεί να ελεχθεί από οποιονδήποτε, έχει μεταβιβάσει σημαντικές αρμοδιότητές του στη Γ.Σ. των μελών.