Συμβαση Generali life

 

Ο Λ.Ε.Α.Δ. Κορίνθου συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος και της Ασφαλιστικής  Εταιρίας GENERALI LIFE  AEAZ για την ασφάλιση δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ και των εξαρτωμένων μελών τους.

Πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη της "Σύμβασης Generalilife"